Szanowni Państwo,

Informujemy, że mając na uwadze ochronę Państwa danych osobowych na najwyższym poziomie i dbając o ich bezpieczeństwo wspólnie opracowaliśmy projekt ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach wspólnie działających jako Grupa Makurat.

Zapewniamy Państwa, że działania podejmowane przez Nas, jako Współadministratorów lub niezależnie, celem skutecznej i pełnej ochrony danych osobowych nam powierzonych są konieczne, zgodne z przepisami prawa krajowego i unijnego oraz adekwatne do potrzeb Państwa i naszych. Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania, które przybliżą Państwu tematykę ochrony danych osobowych lub ułatwią kontakt z nami w zakresie podjęcia ochronny czy aktualizacji Państwa danych, przez nas przetwarzanych.

I Klauzule informacyjne: czyli kto zarządza Państwa danymi, w jakim celu, przez jaki czas i jakie są Państwa uprawnienia z tym związane. Jeżeli mają Państwo pytania co do treści klauzul, czy ich stosowania prosimy o kontakt e-mailowy na wskazanych w klauzuli adres e-mail.

 1. Klauzula informacyjna – rekrutacja 
 2. Klauzula informacyjna – zatrudnienie

  Stosowane w procesie rekrutacji i zatrudnienia, każdy rodzaj umowy – o pracę lub umowy cywilnoprawnej innej niż b2b;

  3. Klauzula informacyjna – B2B 

  Stosowana do usługodawców i innych osób świadczących usługi b2b na rzecz członków Grupy Makurat;

  4. Klauzula informacyjna – kolizja 

  Stosowana wobec osób, które były sprawcami kolizji/wypadku, użytkowników i właścicieli aut uczestniczących w kolizji, ewentualnie świadków zdarzenia, z udziałem pojazdu należącego do Administratora.  

  5. Klauzula informacyjna zbiorcza

  Stosowana wobec osób, których dane zostały pozyskane przez członków Grupy Makurat w ramach wykonywanych czynności, świadczenia usług lub które członkowie Grupy Makurat posiadają niezależnie od formy nabycia. W klauzuli jest podział na poszczególnych członków Grupy np. ubezpieczenia, inwestycje deweloperskie, jak i opis współadministrowania danymi osobowymi.  

   

  II Dla korzystających z naszych usług lub użytkowników strony grupamakurat.pl, z użyciem hiperłącza odsyłającego do naszej strony internetowej lub innych narzędzi analitycznych umieszczonych na stronie do analizy potrzeb np. formularzy wyceny, zapytań ofertowych, zamieszczamy zbiór informacji o administrowaniu danymi w formie polityki prywatności. Zapoznaj się z Polityką prywatności przed użyciem naszych produktów lub skorzystaniem z usług. Tam znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczącego tego jak pobieramy dane osobowe, jak nimi administrujemy, jak są one profilowane, o Twoich prawach np. skardze do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, plinko casino, o przekazywaniu danych osobowych do Państw trzecich i okresach retencji danych.

   Polityka prywatności

   

  III Dokumenty realizacji praw. Informacje o obowiązkach, uprawnieniach osób, których dane przetwarzamy i dokumenty wzorcowe do zgłoszenia nam swoich uwag lub wniosków.

  1. Realizacja praw

  Tutaj Państwo uzyskają wszystkie niezbędne informacje co do możliwości zgłoszenia Państwa uwag, zleceń, zastrzeżeń i zapytań odnośnie administrowanych przez nas Państwa danych osobowych, wraz z instrukcją zgłoszenia.

  2. Wniosek do Administratora

  Wzorcowy dokument służący do realizacji Państwa uprawnień, w tym do zgłoszenia zmiany danych osobowych, poprawienia danych, usunięcia, cofnięcia udzielonej zgody i innych działań, które mogą Państwo zlecić w ramach ochrony swoich danych osobowych.